Văn hoá của Phong Mã Express

KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM

 • Đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình.
 • Lắng nghe để hiểu nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng.
 • Luôn có thái độ trân trọng, thân thiện, vui vẻ với khách hàng.

TRUNG THỰC

 • Trung thực là không lấy những gì không phải của mình.
 • Trung thực trong mối quan hệ với người khác là sự thống nhất giữa cái bạn nghĩ bên trong và cái bạn thể hiện ra bên ngoài qua cử chỉ, thái độ, lời nói với người đó.
 • Trở thành người đáng tin cậy với người khác.

INTEGRITY (TRÂN TRỌNG LỜI NÓI)

 • Integrity là nói gì làm nấy
 • Thông báo cho những người có liên quan ngay khi nhận thấy không thể hoàn thành như cam kết.
 • Chủ động đưa ra cam kết mới và hoàn thành.

CÙNG NHAU THÀNH CÔNG

 • Tìm mọi cách để hỗ trợ đồng đội hoàn thành tốt công việc.
 • Cùng nhau mang lại lợi ích cho từng nhân viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng